Teman för en liten sak

Berättelsen „A Small Good Thing“ innehöll ett stort antal teman. Jag ville specifikt betona tanken på medkänsla, helt enkelt för att det är en handling som förenar och definierar människors välbefinnande. Jag tror att livet kan vara väldigt rörigt, ett ögonblick har du tid i ditt liv och i det andra förlorar du allt. Detta presenterades tidigt i berättelsen när författaren beskrev familjens liv som lyckligt och uppfyllt.

Deras liv förändrades plötsligt när Scotty råkade ut för en olycka. Berättelsen presenterade tre situationer som alla hade liknande prövningar- Ann och Howard, den svarte mannen och Franklin och bagaren. När historien gick vidare kan man se att de tre grupperna alla sympatiserade med varandra eftersom de alla genomgick svåra tider. Vi vänder oss till varandra för att få tröst och det stärkte till och med relationen som vänner. Jag tycker att det är vackert när medkänsla tar fram sanna mänskliga känslor och skyddar bort all dålig energi som hämmar vår förmåga att nå ut till andra människor.

Detta utdrag ur berättelsen, „Även om de var trötta och i ångest, lyssnade de på vad bagaren hade att säga“, skulle passa min situation bra eftersom det exemplifierar hur medkänsla för människor samman. Ibland i livet måste vi gå igenom prövningar. I grund och botten är det dessa prövningar som gör oss starkare och att ha tröst från någon annan gör band mellan människor mer befästa. Med detta uttalande antar jag att det är säkert att säga att medkänsla spelade en stor roll.

admin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Zurück nach oben