om oss

Mission är anledningen till att det finns en administration; Det står tydligt vad administrationen gör, hur den gör det och för vem det görs. Uppdragsbeskrivningen, som ligger till grund för den strategiska planen, är ett paraplybegrepp som täcker alla tjänster som erbjuds av administrationen och alla aktiviteter den utför. Ett nytt uppdragsförklaring har skapats för att återspegla arbetsgrupperna och högsta cheferna, institutionens uppgifter fastställda inom ramen för lagstiftningen.

Zurück nach oben